POMOŻESZ NAM ZBUDOWAĆ PIERWSZY W 100% BEZPŁATNY AMERYKAŃSKI PROGRAM LL.M DLA UKRAIŃSKICH PRAWNIKÓW?

Ukraina już od ponad roku broni się przed nieuzasadnioną militarną agresją Rosji.

Tysiące Ukraińców zostało zamordowanych. Ponad 8 milionów ukraińskich uchodźców zostało zmuszonych do ewakuacji poza tereny własnego państwa. Kolejne 8 milionów emigrowało do chwilowo bezpieczniejszych części kraju. Wśród nich znalazło się wielu studentów prawa i praktykujących prawników, których nagła ucieczka w nowe regiony pozostawiła bez pracy i szans na dalszy rozwój. Ci zaś którzy pozostali nie mogą rozwijać się zawodowo przez zagrażające im działania wojenne.

Z tego właśnie powodu Center For American Studies (część Center for American & European Studies, czyli amerykańskiej fundacji non-profit działającej w Ukrainie, Polsce, Hiszpanii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Włoszech) organizuje zbiórkę mającą na celu organizację w 100% darmowego programu podyplomowych studiów prawniczych LL.M skierowanego do ukraińskich prawników i studentów prawa, pragnących i zasługujących na rozwój zawodowy pomimo toczącej się w ich ojczyźnie wojny.

Program organizowany jest przez Center For American Studies we współpracy z Wydziałem Prawa Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu Narodowego, Wydziałem Prawa Użhorodzkiego Uniwersytetu Narodowego oraz Zakarpacką Izbą Adwokacką.

GOSPODARZE I PATRONI PROGRAMU

Program realizowany jest pod auspicjami następujących podmiotów:

Zakarpacka Izba Adwokacka
Użhorod, Ukraina
Wydział Prawa Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu Narodowego
Tarnopol, Ukraina
Wydział Prawa Użhorodzkiego Uniwersytetu Narodowego
Użhorod, Ukraina
American Councils Ukraine
Kijów, Ukraina
Ukrainian American House
Rancho Cordova, Kalifornia
Kancelaria Gavrilov & Brooks
Sacramento i Los Angeles
Naczelna Rada Adwokacka i Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie
Polska
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach
Kielce, Polska
Kancelaria Cytowski & Partners
Nowy Jork, Nowy Jork
Kancelaria Cohen's Law
Boulder, Kolorado
Kancelaria Grinevich Law Group, P.C.
Roseville, Kalifornia
Kancelaria Cecily E. Baskir
Bethesda, Maryland
Kancelaria Alla V. Vorobets
Orangevale, Kalifornia
Stowarzyszenie Ukraińców w Polsce
Warszawa, Polska
Kancelaria SMM Legal
Poznań i Warszawa, Polska
Kancelaria Gutowski i Wspólnicy
Poznań, Polska
Kancelaria Adwokacka Wojciecha Chrzanowskiego
Kraków, Polska
Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Stojanowska
Gdańsk, Polska
Kancelaria Podatkowa “Tax” Jan Kownacki
Białystok, Polska
Firma doradcza ,,Rentowna Kancelaria” Piotra Chodosza
Otwock, Polska

1

Make your contribution via check to Ukrainian American House (UA House) headquartered in Rancho Cordova, California (a non-profit 501(c)(3) supporting organization and fiscal agent for the Center for American Studies). Checks should be marked „For Ukrainian legal education”
Your charitable contribution to the Ukrainian American House will be tax-deductible in accordance with U.S. law (www.uahouse.org)

2

Dokonaj darowizny za pośrednictwem zrzutki na portalu GoGetFunding

Ważne: jeśli chcesz ubiegać się o odliczenie darowizny od podatku, sugerujemy wybór sposobu nr 1, który pozwoli Ci łatwo wygenerować jednoznacznie potwierdzenie przelewu ze wskazaniem dobroczynnego celu darowizny

Join us for an official fundraiser event at the 58 Degrees Restaurant (1217 18th St, Sacramento) between 5:30 and 8:30 pm on April 25th!

Not only will you have a chance to enjoy some food and drinks, but you will also have the opportunity to meet hosts and patrons of the Program in person.

RSVP via e-mail to Valery Loumber at [email protected] by Sunday, April 23rd.

CEL ZBIÓRKI:

CO SPRAWIA, ŻE TWOJE WSPARCIE JEST WYJĄTKOWE?

Dzięki Tobie nasz program LL.M będzie w 100% bezpłatny dla wszystkich przyjętych studentów.

Amerykańskie programy LL.M. zwykle kosztują od 270,000 do 400,000 zł na studenta (uwzględnić należy ogromne roczne koszty życia w Stanach Zjednoczonych). Takie koszty sprawiają, że programy LL.M. są całkowicie nieosiągalne dla obywateli Ukrainy. W kwocie, która na amerykańskiej ziemi pozwoliłaby wykształcić jedynie dwóch-trzech (2 lub 3) studentów z Ukrainy, nasz Program zapewni kształcenie dla pięćdziesięciu (50)! Co istotne, udział w Programie pragniemy umożliwić uczestnikom ze wszystkich środowisk, w szczególności tym najbardziej tego potrzebującym ze względu na sytuację finansową oraz dotknięcie wojną.

Nasz program to pierwszy w 100% bezpłatny, amerykański program LL.M w historii!

W ramach programu położymy nacisk na dwa główne obszary: międzynarodowe prawo prywatne (w tym m.in. międzynarodowe transakcje handlowe, zasady ładu korporacyjnego, transgraniczne postępowania upadłościowe) oraz praktyczne umiejętności prawnicze i językowe (pisanie pism procesowych, sporządzanie umów w języku angielskim, negocjacje, arbitraż, mediacje). Program obejmuje również kursy ściśle adresujące powojenne restytucje i przeciwdziałanie korupcji podczas implementacji programów krajowej i międzynarodowej pomocy finansowej.

Każdy z kursów w ramach programu – w zależności od przedmiotu – potrwa od 10 do 40 godzin. Ramy czasowe dla pierwszej edycji programu to styczeń 2024 – grudzień 2024. Z przyczyn logistycznych przyjmiemy maksymalnie 40-50 studentów. Taki rozmiar grupy pozwoli na interaktywny i stymulujący format zajęć.

Ponieważ program jest w 100% bezpłatny dla obywateli Ukrainy, kryteriami przyjęcia będą: (a) motywacja do rozwoju zawodowego zaprezentowana w liście aplikacyjnym w połączeniu z trudną sytuacją ekonomiczną oraz (b) chęć wspierania Ukrainy podczas wojny, jak i po wojnie (np. poprzez pomoc prawną pro bono dla ofiar konfliktu). Cały program będzie prowadzony on-line w języku angielskim (format ten znajduje uzasadnienie ze względu na wywołane wojną rozbicie geograficzne obywateli Ukrainy).

W celu weryfikacji zdobytej wiedzy, indywidualne kursy będą kończyć się odpowiednimi egzaminami prowadzącymi do uzyskania dyplomu LL.M..

STRUKTURA LL.M

CZTERY GŁÓWNE KURSY

Legal English and Legal Writing
40 godzin
Legal Analysis and Advanced Legal Writing
40 godzin
Drafting Contracts
40 godzin
Civil Law and Civil Procedure: Terminology, Drafting and Litigation Skills
40 godzin

DWANAŚCIE PIĘCIODNIOWYCH KURSÓW

International Sales and Commercial Contracts
15 Studen
International Trade
15 Studen
International Litigation in American Courts
15 Studen
International Tax Law
15 Studen
Business Organizations and Business Formation
15 Studen
Startups and Venture Capital Financings
15 Studen
Mergers & Acquisitions
15 Studen
Corporate Governance
15 Studen
International Commercial Arbitration
15 Studen
Client Interviewing and Witness Questioning
15 Studen
Mediation Skills & Strategies
15 Studen
Negotiation Skills & Strategies
15 Studen

DODATKOWE KURSY DO WYBORU

Post-War Reconstruction and Restitutions
15 Studen
White-Collar Crime
15 Studen
Corruption and Mismanagement of Foreign Aid
15 Studen
Real Estate Transactions
15 Studen
Transborder Bankruptcy
15 Studen
Secured Transactions
15 Studen
Cryptocurrency and the Law
15 Studen
American Securities Regulation
15 Studen

KADRA

DLACZEGO TWOJE WSPARCIE MA ZNACZENIE?

Prawnicy stanowią fundament każdego nowoczesnego, demokratycznego państwa prawa. Ukraina nie jest wyjątkiem. Dobrze wykształceni i doświadczeni prawnicy będą stanowić motor napędowy odbudowy powojennej Ukrainy. Ich rola będzie kluczowa zwłaszcza w obszarach takich jak bezpośrednia pomoc prawna ofiarom wojny, dochodzenie odszkodowań czy zwalczanie korupcji podczas pozyskiwania zewnętrznych środków na odbudowę kraju. Silne i wykształcone środowisko prawnicze Ukrainy pomoże jej spełnić kryteria dołączenia do Unii Europejskiej.

Wykładowcy prowadzący zajęcia w toku programu LL.M. to prawnicy i profesorowie prawa – absolwenci najlepszych amerykańskich uniwersytetów, takich jak Harvard, Princeton, Stanford, Yale, Columbia, etc. Wielu z nich prowadzi w Center For American Studies regularnie zajęcia. Kadra ta daje gwarancję najwyższej jakości prowadzonych w czasie rzeczywistym zajęć.

NA CO SPOŻYTKUJEMY ŚRODKI?

Program jest bezpłatny dla uczestników, więc koszty spadają na nas – organizatorów. Koszty te to m.in.: wypłaty dla prowadzących z USA, obsługa platformy do nauczania i serwera do przechowywania materiałów, koszty promocji i opieki IT, wynagrodzenia dla personelu koordynującego aspekty logistyczne i administracyjne, opłaty związane z utrzymaniem cyber-bezpieczeństwa oraz księgowością, i inne .

  • Szacowany przez nas koszt całkowity Programu wynosi 900,000 zł.
  • Inicjatywa nie jest finansowana przez instytucje rządowe jakiegokolwiek państwa. Program oparty jest w 100% na dobrej woli Darczyńców. Fundacja Center For American & European Studies jest organizacją apolityczną.
  • Do realizacji programu od strony logistyczno-administracyjnej zatrudnionych będzie trzech głównych koordynatorów wraz z pięcioma asystentami pomagającymi im w codziennych operacjach.

STOPNIE DARCZYŃCÓW

Brąz

$500 – $2,000

Przekaż darowiznę
Srebro

$2,001 – $5,000

Przekaż darowiznę
Złoto

$5,001 – $10,000

Przekaż darowiznę
Diament

$10,001 – $15,000

Przekaż darowiznę

ORGANIZATORZY PROGRAMU

Center for American Studies

Center For American & European Studies jest amerykańską fundacją non-profit działającą w Polsce, Ukrainie, Hiszpanii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Włoszech. We wszystkich tych krajach realizujemy misję nauczania praktycznych prawniczych umiejętności, wychodząc z założenia, że kontynentalne systemy edukacji są przestarzałe i niedostosowane do wymogów stawianych prawnikom w toku realnej codziennej praktyki.

Zakarpacka Izba Adwokacka (część Ukraińskiej Narodowej Izby Adwokackiej)

Zakarpacka Izba Adwokacka – stawiana za wzór dla wielu innych izb prawniczych na Ukrainie – to Izba torująca drogę dla nowoczesnej edukacji prawniczej na Ukrainie. Jest to miejsce synergicznej współpracy uznanych i doświadczonych ukraińskich prawników z ich młodymi i kreatywnymi podopiecznymi. Efekt finalny to nowoczesne i praktyczne podejście do praktyki i nauczania prawa.

Wydział Prawa Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu Narodowego

Zachodnioukraiński Uniwersytet Narodowy (West Ukrainian National University) jest wiodącą ukraińską instytucją edukacyjną, kształtującą ducha, pasję i dyscyplinę przyszłych ukraińskich intelektualistów, profesjonalistów i liderów. Zachowując ducha rywalizacji wśród swoich studentów, Uniwersytet zaliczany jest do niezłomnych współtwórców ukraińskiej tożsamości.

Wydział Prawa Uniwersytetu Użhorodzkiego

Wydział Prawa Uniwersytetu Użhorodzkiego to jeden z kluczowych ośrodków ukraińskiej edukacji prawniczej. Stawia on nacisk na dogłębny rozwój kompetencji z zakresu prawoznawstwa, prawa międzynarodowego i stosowania prawa. Wydział starannie pielęgnuje wartości takie jak tolerancja, wolność słowa i swoboda akademickiego dyskursu. Objawia się to w tętniących życiem aktywnościach studenckich i integracyjno-naukowych Wydziału.

KIEROWNICTWO PROGRAMU

Luke Darby Bartosik, LL.M.

Luke Darby Bartosik, współzałożyciel i Dyrektor Wykonawczy programu LL.M., to obywatel zarówno Polski, jak i Stanów Zjednoczonych. Z determinacją wspiera Ukrainę. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w kancelariach prawnych w Stanach Zjednoczonych i Polsce oraz studiach prawniczych po obu stronach Atlantyku, jest w stanie trafnie diagnozować wady i zalety edukacji prawniczej w Europie Środkowo-Wschodniej. Ma 8 lat doświadczenia w tworzeniu i zarządzaniu programami edukacyjnymi (w tym programem LL.M na Catholic University of America Columbus School of Law w Waszyngtonie).

Valery Loumber, Esq.

Valery Loumber, współzałożyciel i Dyrektor ds. prawnych programu LL.M, to obywatel zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Bułgarii. Od wielu lat aktywnie wspiera Ukrainę. Jest prawnikiem z rozległym 21-letnim doświadczeniem w sporach gospodarczych, postępowaniach odwoławczych, sporach upadłościowych, skomplikowanych federalnych postępowaniach cywilnych oraz niewypłacalnościach i oszustwach finansowych. Valery jest Partnerem kancelarii Gavrilov & Brooks dysponującej biurami w Los Angeles i Sacramento (Kalifornia), reprezentującej spółki i osoby fizyczne w szerokim zakresie spraw.

Christopher Kelley, J.D., LL.M.

Christopher R. Kelley, Dyrektor Akademicki programu LL.M. jest profesorem prawa na University of Arkansas School of Law oraz profesorem wizytującym na Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie. Pracował m.in. w biurze Prokuratora Generalnego stanu Minnesota oraz wiodących amerykańskich kancelariach prawnych, w tym Arent Fox i Lindquist & Vennum. Kelley jest ekspertem z zakresu pisania prawniczego, negocjacji i rządów prawa. Wykładał wielokrotnie w Polsce, Ukrainie, Białorusi, Kazachstanie i Litwie.

Lilya Kuriy, Ph.D.

Lilya Kurii, Dyrektor Zarządzająca programu LL.M., jest doktorem ekonomii oraz magistrem międzynarodowych stosunków gospodarczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i zarządzaniu projektami. Pełniła funkcję eksperta dla Ukraińskiej Fundacji Kultury i Projektu EU4Culture. Jest absolwentką programu stypendialnego Departamentu Stanu USA. Jako Country Director Center For American Studies Ukraine, Liliya będzie zarządzać programem i nadzorować jego przebieg.

Sebastian Rogalski

Sebastian Rogalski jako Dyrektor ds. Marketingu kieruje promocją programu LL.M. Wykształcenie zdobywał w obszarze stosunków międzynarodowych i zarządzania. Jego kilkuletnie doświadczenie w organizacji międzynarodowych programów akademickich w połączeniu z grafiką komputerową, montażem filmów i social media marketingiem sprzyja realizacji misji non-profit Center For American Studies. Sebastian będzie nadzorował promocję programu celem znalezienia oraz wyboru najbardziej zasługujących kandydatów.

Piotr Wójciak

Specjalista ds. PR i Fundraiser programu LL.M., to działacz i społecznik oraz sympatyk sprawy ukraińskiej. Swoje kilkuletnie doświadczenie w sektorze publicznym zdobywał m.in jako Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta w Rabce-Zdroju, Radny Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i jako Event Manager w stowarzyszeniu ThinkVile-Miasto Pomysłów. Swoją energię wykorzystuje w pozyskiwaniu funduszy oraz partnerstw na rzecz programu LL.M.

Center For American & European Studies jest fundacją zarejestrowaną w Rejestrze Stowarzyszeń i Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS: 0000985006, NIP: 7812019909), z siedzibą przy ul. Stobnickiej 5b, 60-480 Poznań.

Center For American & European Studies realizuje swoją misję w oparciu o przepisy ustawy o fundacjach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 21, poz. 97), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), akt notarialny o utworzeniu fundacji (sygn. repozytorium 4145/2020), postanowienie sądu o utworzeniu fundacji Nr. PO. VIII NS-REJ.KRS/033304/20/143 i swój statut. Organem nadzorującym Center For American & European Studies jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Abonniere unseren Newsletter
Holen Sie sich kostenloses E-Book und Rabattcodes

Wir versprechen, Sie nicht zu spammen, Ihre E-Mail ist sicher.

Unsere Website verwendet Cookies, damit die Website für Sie so gut wie möglich funktioniert. Durch die Nutzung der Website stimmen Sie deren Verwendung zu.